Factsheet/Infographic

พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564-2565

พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564-2565

โพสเมื่อ 2023-06-07 11:17:27 อ่านแล้ว 614 ครั้ง

ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการติดเกมมือถือ และภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว่ ความวิตกกังวลทางสังคม และผลการเรียนของเยาวชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปี 2564-2565

ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการติดเกมมือถือ และภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว่ ความวิตกกังวลทางสังคม และผลการเรียนของเยาวชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปี 2564-2565

โพสเมื่อ 2023-06-02 11:37:34 อ่านแล้ว 491 ครั้ง

การประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักต่อผลกระทบการใช้กัญชาของเยาวชนนอกระบบ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564-2565

การประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักต่อผลกระทบการใช้กัญชาของเยาวชนนอกระบบ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564-2565

โพสเมื่อ 2023-05-30 14:47:37 อ่านแล้ว 551 ครั้ง

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

โพสเมื่อ 2023-05-26 10:31:46 อ่านแล้ว 406 ครั้ง

สาเหตุการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชน

สาเหตุการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชน

โพสเมื่อ 2023-05-23 12:07:39 อ่านแล้ว 476 ครั้ง

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดอื่นในวัยรุ่น

การใช้สารเสพติดอื่นเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่น

โพสเมื่อ 2023-05-16 14:16:29 อ่านแล้ว 1402 ครั้ง

การใช้สารเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในสถานศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

การใช้สารเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในสถานศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

โพสเมื่อ 2023-05-16 13:54:55 อ่านแล้ว 486 ครั้ง

กัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท 5

ปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต = ผิดกฎหมาย

โพสเมื่อ 2022-01-13 11:40:05 อ่านแล้ว 3711 ครั้ง

วัยรุ่นระวัง ใช้กัญชาร่วมกับเหล้าเบียร์ ความเสี่ยงเพียบ

กระแสกัญชาที่มีการพูดถึงและใช้อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

โพสเมื่อ 2021-09-06 10:00:42 อ่านแล้ว 33510 ครั้ง

วัยรุ่นระวัง กัญชายิ่งใช้นาน IQ ยิ่งลด

กัญชา ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

โพสเมื่อ 2021-08-16 13:45:08 อ่านแล้ว 4683 ครั้ง