ติดต่อเรา

เมื่อ : 2019-08-20 10:49:52 อ่านแล้ว: 1011 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ (รัตนวิทยพัฒน์) ชั้น 15
1873 วังใหม่ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


เบอร์โทรศัพท์ 097-174-5584, 063-896-0011

อีเมล์ผู้ประสานงาน คุณธิติมา ดวงสนิท duangsanitt@gmail.com


Facebook: https://www.facebook.com/ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด-102543271111764/