การใช้สารเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในสถานศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อ : 2023-05-16 13:54:55 อ่านแล้ว: 541 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1684220158-015%20LGBT.pdf

 

มีประสบการณ์การใช้สารเสพติด 59.40 %
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 47.50 %
  • สูบบุหรี่ 26.30 %
  • ใช้กัญชา 7.40 %
  • ใช้สารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ 5.10 %
ตลอดชีวิตที่ผ่านมามีประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อด้วยเหตุความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) และด้วยเหตุอื่น อยู่ในระดับน้อย 55.20 %
  • เคยถูกหยอกล้อ ล้อเลียนด้วยคำพูดหรือท่าทางเกี่ยวกับรูปร่างภายนอก 8.20%
  • เคยถูกด่าหรือต่อว่าและถูกมองเป็นตัวตลกจากรูปร่างภายนอก 6.70%
  • เคยถูกหยอกล้อด้วยคำพูดหรือท่าทางที่ล่วงละเมิดเรื่องเพศ 5.90%
  • เคยถูกห้ามไว้ทรงผมตามอัตลักษณ์ทางเพศ 5.80%
  • เคยถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวจนรู้สึกอึดอัด 5.50%
  • เคยถูกตักเตือนเรื่องการพูดจา การแต่งตัว และการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศ5.10%

 

ที่มา: โครงการการใช้สารเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในสถานศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง