สาเหตุการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชน

เมื่อ : 2023-05-23 12:07:39 อ่านแล้ว: 528 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1684817995-008%20ติดเกม.pdf

สาเหตุการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชน


 

ที่มา: โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน

 

โดย ดร.สราวุฒิ ตรีศรี, ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร, ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ, ดร.ศิวพร ละม้ายนิล