งานวิจัย

คู่มือแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน

แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน

โพสเมื่อ 2023-10-05 13:50:13 อ่านแล้ว 526 ครั้ง

รายงานวิจัย พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564-2565

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564-2565

โพสเมื่อ 2023-06-07 11:16:01 อ่านแล้ว 795 ครั้ง

รายงานวิจัย ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการติดเกมมือถือ และภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว่ ความวิตกกังวลทางสังคม และผลการเรียนของเยาวชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปี 2564-2565

ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการติดเกมมือถือ และภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว่ ความวิตกกังวลทางสังคม และผลการเรียนของเยาวชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปี 2564-2565

โพสเมื่อ 2023-06-02 11:36:25 อ่านแล้ว 433 ครั้ง

รายงานวิจัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักต่อผลกระทบการใช้กัญชาของเยาวชนนอกระบบ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564-2565

การประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักต่อผลกระทบการใช้กัญชาของเยาวชนนอกระบบ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564-2565

โพสเมื่อ 2023-05-30 14:46:13 อ่านแล้ว 587 ครั้ง

รายงานวิจัย ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

โครงการความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

โพสเมื่อ 2023-05-26 10:28:02 อ่านแล้ว 357 ครั้ง

รายงานวิจัย การศึกษาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน

การศึกษาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน

โพสเมื่อ 2023-05-23 12:00:02 อ่านแล้ว 564 ครั้ง

รายงานวิจัย การใช้สารเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในสถานศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

รายงานวิจัยการใช้สารเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในสถานศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

โพสเมื่อ 2023-05-16 13:49:31 อ่านแล้ว 919 ครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง