บทความ

Methamphetamine (MA) use and MA-induced psychosis are associated with increasing aberrations in the compensatory immunoregulatory system, interleukin-1α, and CCL5 levels

Rasmon Kalayasiri, Kanokwan Dadwat, Supaksorn Thika, Sunee Sirivichayakul and Michael Maes

โพสเมื่อ 2024-02-08 15:27:10 อ่านแล้ว 236 ครั้ง

Trends of cannabis use and related harms before and after legalization for recreational purpose in a developing country in Asia

Rasmon Kalayasiri and Suriyan Boonthae

โพสเมื่อ 2024-02-08 15:25:16 อ่านแล้ว 175 ครั้ง

มองโลกก่อนมองไทย เรื่องนโยบายกัญชา

มองโลกก่อนมองไทย เรื่องนโยบายกัญชา

โพสเมื่อ 2023-12-08 13:53:05 อ่านแล้ว 787 ครั้ง

บทความวิชาการ ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

โพสเมื่อ 2023-05-26 10:30:01 อ่านแล้ว 547 ครั้ง

บทความวิชาการ คู่มือแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน

คู่มือแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน

โพสเมื่อ 2023-05-23 12:05:37 อ่านแล้ว 547 ครั้ง

บทความวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้กัญชาและ การสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้กัญชาและ การสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์

โพสเมื่อ 2023-05-16 14:19:53 อ่านแล้ว 1018 ครั้ง

ยาเสพติดที่อันตรายที่สุดในโลก

โพสเมื่อ 2021-12-07 13:16:31 อ่านแล้ว 55063 ครั้ง

วิวัฒนาการกฎหมายกระท่อมในประเทศไทย

เมื่อสักประมาณ 20 ปีที่แล้ว หากใครสักคนพูดถึงกระท่อม

โพสเมื่อ 2021-08-23 22:35:20 อ่านแล้ว 6347 ครั้ง

นักสูบสายเขียว

โพสเมื่อ 2021-06-21 09:50:26 อ่านแล้ว 3575 ครั้ง