บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดอื่นในวัยรุ่น

เมื่อ : 2023-05-16 14:16:29 อ่านแล้ว: 1601 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1684220789-005%20บุหรี่ไฟฟ้า.pdf

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดอื่นในวัยรุ่น

  • บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 เท่า 
  • บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กัญชา 19 เท่า 
  • บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการสูบบุหรี่ 33 เท่า

การใช้สารเสพติดอื่นเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่น

  • การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 14 เท่า
  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 9 เท่า
  • การเคยใช้กัญชา เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 3 เท่า 
  • การใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเพื่อนสนิท เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 5 เท่า

**การรับรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องเป็นปัจจัยป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ 53


ที่มา โครงการความชุกของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้กัญชา และการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเพชรบูรณ์


โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
           คุณอัมพร สอนทน