ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการติดเกมมือถือ และภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว่ ความวิตกกังวลทางสังคม และผลการเรียนของเยาวชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปี 2564-2565

เมื่อ : 2023-06-02 11:37:34 อ่านแล้ว: 534 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1685433824-ติดเกม.pdf

ความชุกของการติดเกมมือถือของเยาวชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

  • 15.0% เล่นเกมมือถือระดับคลั่งไคล้ (เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม)
  • 7.2% เล่นเกมมือถือระดับน่าจะติดเกม (มีปัญหาในการเล่นเกมมาก)

 

ผลกระทบของการติดเกมมือถือ

การติดเกมมือถือมีอิทธิพลทางตรงต่อ

  • การเกิดภาวะซึมเศร้า
  • การเกิดความรู้สึกเหงาหรือว้าเหว่
  • ความวิตกกังวลทางสังคม
  • ผลการเรียน

 

ที่มา: โครงการความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการติดเกมมือถือ และภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกว้าเหว่ ความวิตกกังวลทางสังคม และผลการเรียนของเยาวชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปี 2564-2565

 

โดย รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ผศ.ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์
คุณกัญยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร