วัยรุ่นระวัง ใช้กัญชาร่วมกับเหล้าเบียร์ ความเสี่ยงเพียบ

เมื่อ : 2021-09-06 10:00:42 อ่านแล้ว: 34397 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

วัยรุ่นระวัง ใช้กัญชาร่วมกับเหล้าเบียร์ ความเสี่ยงเพียบ

กระแสกัญชาที่มีการพูดถึงและใช้อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้กัญชาไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือ เพื่อสันทนาการก็ตาม คือผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มอายุเยาวชนและวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเริ่มต้นใช้สารเสพติดหลายชนิดในช่วงวัยนี้ ในการศึกษาผลกระทบ ของการใช้กัญชาร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์หลายการศึกษาพบข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอในบทความนี้

งานวิจัยล่าสุดจาก ศูนย์วิจัยการเสพติดแอลกอฮอล์ Brown University และ Rutger University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาผลกระทบทางลบของการใช้กัญชาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบใช้พร้อมกัน (simultaneous use) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้กัญชาและแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้ใช้พร้อมกัน (concurrent use) และกลุ่มที่ใช้เพียงแอลกอฮอล์เท่านั้น โดยทำการศึกษาในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอายุระหว่าง 18-24 ปี ที่เคยใช้แอลกอฮอล์และกัญชาในช่วงปีที่ผ่านมา สำรวจโดยการใช้แบบสำรวจออนไลน์กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 1,390 คน 

คณะนักวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบว่ามีผลกระทบด้านลบกี่อย่างในแต่ละกลุ่ม โดยผลกระทบด้านลบที่ทำการศึกษาประกอบด้วย

  • ผลกระทบด้านความคิด การเรียน สังคม และ การดูแลตัวเอง
  • จำเหตุการณ์ไม่ได้ (Blackouts) 
  • คลื่นไส้อาเจียน
  • พฤติกรรมเสี่ยง
  • ขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา
  • การพึ่งพายาทางกาย

คณะนักวิจัยได้วิเคราะห์ผลโดยการควบคุมปัจจัยที่อาจส่งผลต่อรูปแบบและความรุนแรงของใช้กัญชาและแอลกอฮอล์ร่วมกัน เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐานะ ปัจจัยพื้นฐานด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ และปัจจัยด้านจิต แม้ว่าจะวิเคราะห์ผลโดยการควบคุมปัจจัยดังกล่าวแล้ว กลุ่มที่ใช้กัญชาร่วมกับแอลกอฮอล์แบบพร้อมกัน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบสูงสุด และรองลงมาคือกลุ่มที่ใช้กัญชาและแอลกอฮอล์แบบไม่พร้อมกัน ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ใช้เพียงแอลกอฮอล์เท่านั้น 

ในขณะที่อีกการศึกษาหนึ่งที่คณะนักวิจัยจาก University of Washington School of Medicine และ University of Minnesota ที่ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ใช้กัญชาพร้อมกับแอลกอฮอล์ในชุมชนกว่า 400 ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบคำถามจากแบบสำรวจออนไลน์ วันละสองครั้ง เป็นเวลาทั้งสิ้น 14 วัน และทำซ้ำอีกครั้งอีก 14 วัน โดยทั้งสองช่วงที่เก็บข้อมูลนั้นจะเว้นระยะห่างไป 4 เดือน 

ในวันที่กลุ่มตัวอย่างใช้กัญชาพร้อมกับแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างมักใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากขึ้น และมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบทางลบจากแอลกอฮอล์มากกว่าวันปกติที่ใช้เพียงแอลกอฮอล์อย่างเดียว โดยผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นในวันที่มีการใช้ร่วมกันกับกัญชา

ยังมีอีกหนึ่งการศึกษาจาก Pennsylvania State University  ที่พบว่า การใช้กัญชาพร้อมกับแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดผลกระทบทางลบที่แตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์หรือกัญชาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยจากการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา เก็บข้อมูลอาการทางลบที่เกิดขึ้นในวันที่ใช้กัญชาร่วมกับแอลกอฮอล์ วันที่ใช้กัญชาเพียงอย่างเดียว และ วันที่ใช้แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว ซึ่งผลที่พบคือ วันที่ใช้กัญชาพร้อมกับแอลกอฮอล์คือวันที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น (young adult) คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอื่น 

การเป็นเยาวชน แน่นอนว่าความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองทำสิ่งที่แตกต่าง และบางครั้งก็คิดว่าร่างกายจะรับผลกระทบทุกรูปแบบจากการใช้สารได้ ทำให้พวกเขาทดลอง และใช้สารในปริมาณที่มากขึ้น รวมถึงรูปแบบการใช้ที่อันตรายขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครร่วมรับผลกับพวกเขาเลย หากมีผลกระทบเกิดขึ้น วัยรุ่นเหล่านี้ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหากผลในทางลบบางครั้งก็ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขามากกว่าที่เขาจะคาดได้

ข้อค้นพบนี้คงช่วยให้นักวิจัย และ ผู้เกี่ยวข้อง ออกแบบมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในสังคม หากการใช้กัญชาเป็นอย่างแพร่หลาย และ แอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย คงเลี่ยงได้ยากที่จะเกิดพฤติกรรมการใช้สารสองชนิดนี้ร่วมกัน 

 

ที่มา https://www.drugabuse.gov/news-events/nida-notes/2021/06/using-alcohol-marijuana-together-exacerbates-negative-consequences-young-adults