ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

เมื่อ : 2023-05-26 10:31:46 อ่านแล้ว: 444 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1685071941-009%20เมนูกัญชา.pdf

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

 

 


ที่มา: โครงการความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้ประกอบการร้านอาหารและวิสาหกิจชุมชนต่อมาตรการทางกฎหมายและกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

 

โดย ผศ.ดร.ภญ.อุษาวดี สุตะภักดิ์ และ อ.ดร.ภก.ธีรพงศ์ ตั้งใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ