กระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชน

เมื่อ : 2019-10-18 10:21:48 อ่านแล้ว: 2116 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1571368820-6.%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C.pdf

กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชน

ผู้เขียน เรียบเรียงและสังเคราะห์ : ผศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
ประสานและรวบรวมข้อมูล : นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น

อำนวยการผลิต : แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความที่เกี่ยวข้อง