การใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน: ความรู้เบื้องต้นและสถานการณ์ปัญหาในประเทศไทย

เมื่อ : 2019-09-03 13:41:20 อ่านแล้ว: 3025 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน: ความรู้เบื้องต้นและสถานการณ์ปัญหาในประเทศไทย

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเมื่อนำมาใช้ในทางที่ผิดนั้นทำให้ยารักษาโรคกลายเป็นสารเสพติด จำนวนไม่น้อยที่มีค่านิยมในการเสพยารักษาโรค เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาคลายเครียดยาแก้ไอ ยาแก้ปวด และยาแก้แพ้ โดยเพียงเพื่อต้องการฤทธิ์ความมึนเมาของยาเท่านั้น หนังสือ “การใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน: ความรู้เบื้องต้นและสถานการณ์ปัญหาในประเทศไทย” ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้หลากหลายสาขาโดยต้องการที่จะให้ผู้อ่านได้รับรู้โทษและอันตรายจากการที่ใช้ยาแบบผิดแผน ขณะเดียวกันต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของการใช้ยาแบบผิดแผนในประเทศไทย การดูแลรักษา และกฎหมายนโยบายต่างๆในประเทศไทย

เล่มนี้ขอได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400บทความที่เกี่ยวข้อง