ทันสารเสพติด (ฉบับประชาชน)

เมื่อ : 2019-09-03 13:42:59 อ่านแล้ว: 7538 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Pocket Book ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ชนิดประเภทสารเสพติด ภาษาที่ใช้ในกลุ่มผู้เสพ ผู้ค้า ผลกระทบทางร่างกายหลังจากเสพ และพรบ. ยาเสพติด โดยประกอบด้วย ฝิ่น (Opium, Opiates, Opioids)

มอร์ฟีน (Morphine) เฮโรอีน (Heroin) เมธาโดน (Methadone) โคเดอีน (Codeine0 โรฮิบนอล (Rohypnol) โดมิคุ่ม (Dormicum) อัลปราโซแลม (Alprazolam) ไดอาซีแพม (Diazepam) สารระเหย (Inhalant)

ป๊อบเปอร์ (Popper) จีเฮชบี (GHB) ยาบ้า แอมเฟตามีน (Amphetamine) ไอซ์ (Methamine : ICE) ยาอี (Ecstasy) โคเคน (Cocaine) กระท่อม (kratom) แอลเอสดี (LSD : Lysergic acid diethylamide) เห็ดขี้ควาย (Magic Mushroom) พีซีพี PCP (Phenyl Cyclohexyl Piperidine) ยาเค (Ketamine) กัญชา (Cannabis, Marijuana) สไปรท์ (Spice : K2)

เล่มนี้ขอได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400บทความที่เกี่ยวข้อง