รายงานวิจัย การศึกษาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน

เมื่อ : 2023-05-23 12:00:02 อ่านแล้ว: 779 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1684219200-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์%2008.pdf

 

สาเหตุการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชน

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 • ชอบความท้าทาย
 • ต้องการผ่อนคลายความเครียด
 • ชอบการแข่งขัน 
 • ภูมิใจในฝีมือของตนเอง
 • ชอบวางแผน
 • ได้แสดงความเป็นผู้นำ
 • ชอบการเข้าสังคม
 • มองว่าเกมไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่ลง

ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม

 • การชักชวนจากบุคคลรอบข้าง
 • อิทธิพลจากสื่อออนไลน์
 • สัมพันธภาพในครอบครัว
 • ต้องการสร้างสัมพันธภาพกับแฟน
 • สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

 

ผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชน

ผลกระทบด้านบวก

 • ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีสังคมเพื่อนที่หลากหลาย 
 • ช่วยผ่อนคลายความเครียด
 • ฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา

 

ผลกระทบด้านลบ

 • ผลกระทบด้านสุขภาพ
 • ผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจ
 • ผลกระทบด้านการดำเนินชีวิต

 

ที่มา: โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน

 

โดย ดร.สราวุฒิ ตรีศรี, ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร, ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ, ดร.ศิวพร ละม้ายนิล

 

บทความที่เกี่ยวข้อง