ข้อเท็จจริงและตัวเลข: สารเสพติดผิดกฎหมาย ในประเทศไทย FACTS & FIGURES: ILLEGAL SUBSTANCES IN THAILAND

เมื่อ : 2019-10-18 10:16:08 อ่านแล้ว: 1318 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1571368439-4.%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94.pdf

บรรณาธิการบริหาร : สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
บรรณาธิการ : รัศมน กัลยาศิริ

จัดทาและสนับสนุนโดย
แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

บทความที่เกี่ยวข้อง