แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

เมื่อ : 2019-09-03 13:47:53 อ่านแล้ว: 2072 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/022

จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

เรียบเรียงโดย 
รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล
พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดบทความที่เกี่ยวข้อง