มาตรการลดยาอันตราย (Harm Reduction)

เมื่อ : 2019-09-09 16:37:14 อ่านแล้ว: 1316 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1568021762-4.factsheet_%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2KK%20(1).pdf

การสำรวจการประมาณการสารเสพติดระดับประเทศในปีพ.ศ. ชี้ให้เห็นว่า ประชากรมากกว่าร้อยละ ใช้ยาเสพติด ผู้ฉีดยาเสพติดร้อยละ ติดเชื้อ เอช ไอ วีและผู้ฉีดยาเสพติดร้อยละ รายงานว่าใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากการเข้าถึงเข็มฉีดยายาก ระยะทางที่ไกลจากแหล่ง บริการแจกเข็มฉีดยา ร้านขายยาปิด และถูกปฏิเสธจากร้านขายยา ร้อยละ รายงานว่า ฉีดยาบ้า ครั้งหรือมากกว่าในหนึ่งสัปดาห์กลุ่มผู้ฉีด ยาบ้า มีการใช้เข็มร่วมกันเกือบเป็น เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดยาบ้า ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างฉีดยานอนหลับ เกือบทุกวันใน กลุ่มผู้ที่ฉีดนี้เข้าข่ายผู้ฉีดยาอย่างหนักและฉีดยาที่หลากหลายและผสมผสานเข้าด้วยกัน ผู้ฉีดยาเสพติดร้อยละ มีประวัติการใช้ยาเกินขนาด และมีประวัติการถูกจำคุกเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ผู้ต้องขังมากกว่าร้อยละ รายงานว่าใช้ยาในขณะที่ถูกขัง และในกลุ่มนี้ร้อยละ ใช้เข็มร่วมกัน