คู่มือแนวทางการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์สำหรับ ครูแนะแนว

เมื่อ : 2021-05-25 12:03:55 อ่านแล้ว: 1356 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1621918679-คู่มือ พนันออนไลน์ (Final).pdf

คณะผู้จัดทำ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง