ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

บุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

โพสเมื่อ 2024-07-04 09:50:33 อ่านแล้ว 41 ครั้ง

Addiction การเสพติด คู่มืออ้างอิงในการเก็บข้อมูล (Data Collection Reference Guide)

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ RASMON KALAYASIRI, M.D. (แปลเป็นภาษาไทยและเรียบเรียง)

โพสเมื่อ 2023-11-03 15:03:18 อ่านแล้ว 755 ครั้ง

ประกาศทุนวิจัย

ปี พ.ศ.2566-2567 หมดเขตปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566

โพสเมื่อ 2023-05-10 17:34:48 อ่านแล้ว 1969 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โพสเมื่อ 2022-11-30 22:00:41 อ่านแล้ว 549 ครั้ง

งานเสวนาวิชาการ “เช็คสถานการณ์ 6 เดือนผ่านไปในวันที่มีกัญชารอบบ้าน”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

โพสเมื่อ 2022-10-26 19:53:09 อ่านแล้ว 486 ครั้ง

งานเสวนาวิชาการ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

เชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิขชาการ วันที่ 26 ก.ค. 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

โพสเมื่อ 2022-07-25 12:03:16 อ่านแล้ว 788 ครั้ง

เคล็ด (ไม่) ลับการนอนสำหรับผู้มีปัญหาการนอนไม่หลับ

คนส่วนใหญ่อาจมีปัญหาการนอนไม่หลับเป็นบ้างครั้งคราวและบางคนเป็นเรื้อรัง ซึ่งเกิดได้จากหลายเหตุปัจจัย

โพสเมื่อ 2022-07-08 13:10:26 อ่านแล้ว 4739 ครั้ง

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสเมื่อ 2022-06-24 15:51:10 อ่านแล้ว 778 ครั้ง