สำรวจ Public Opinion Poll เรื่องสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนต่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสารเสพติด (Drug Poll) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไประดับครัวเรือนทั่วประเทศ

เมื่อ : 2019-09-03 13:08:55 อ่านแล้ว: 376 ครั้ง
ชื่อไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
https://cads.in.th/cads/media/upload/1566876999-59-B-030%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%20Drug%20Poll.docx.pdf

สำรวจ Public Opinion Poll เรื่องสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนต่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสารเสพติด (Drug Poll) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไประดับครัวเรือนทั่วประเทศ

ดร.นพดล กรรณิกา บริษัทซูเปอร์โพล

บทความที่เกี่ยวข้อง